سپاه: افزودن 20 تانکر آب برای تامین آب غیزانیه اهواز از فردا

[ad_1]

سپاه: افزودن 20 تانکر آب برای تامین آب غیزانیه اهواز از فردا

[ad_2]

Source link