سه “یک” از رهبری موفقیت

[ad_1]

من همیشه فکر کردن در مورد صفات رهبران قوی و چنین شده است که فکر کردن در مورد آنها را در دسته. امروز من پیچیده شده در یک “را” رهبری و خوشحال هستم افکار من در مقاله امروز.

برای اولین بار از “یک” در دسترس است. یک قدرت رهبر باعث می شود در دسترس بودن یک اولویت است. برخی از راه هایی که می توان در دسترس است با برگزاری منظم ساعات اداری باز, جلسات شرکت, پیاده روی در سراسر سازمان به صورت دوره ای فقط به ایجاد یک پیوند با کارکنان و کارمندان. یک کلید بزرگ است که به سادگی به طور منظم بازگشت تماس های تلفنی و ایمیل; در دسترس بودن نیاز به صادقانه قصد باز شود و در دسترس دیگران است.

گرما و باز بودن می تواند یک راه طولانی به حال به رسمیت شناخته شده در دسترس به عنوان یک رهبر. با این حال دسترسی نیاز به یک نگرش باز و یک استراتژی برای روشن ساخت که درب باز است. اگر شما برگزاری جلسات منظم آن معنی خواهد بود که اگر آن جلسات هستند به طور گسترده ای به اطلاع عموم و مردم به طور فعال تشویق به حضور در. در دسترس رهبران به یاد داشته باشید و به رسمیت شناختن موفقیت های دیگران پیدا کردن راه هایی برای جشن گرفتن این موفقیت. یک رهبر بزرگ می داند که چگونه به ستایش و پیشنهاد تشویق هنگامی که وظایف به خوبی انجام می شود و آنها می توانند همچنین ارائه انتقادات و پیشنهادات سازنده در مورد بهبود است.

دوم “یک” صفت رهبری پاسخگو باشد. این رهبر موثر است پاسخگو رهبر. این پاسخگو رهبر می داند که هنگامی که او/او است که با تمرکز بر رانندگی پاسخگویی و تعامل با کارکنان او/او خواهد شد شگفت زده با برخی از تغییر عمده در محیط زیست است. ایجاد یک محیط از پاسخگویی در بالا شروع می شود. رهبران نمی توان انتظار داشت کارکنان پاسخگویی اگر آنها را تنظیم کنید به عنوان مثال. آنها باید مجموعه ای از نوار بالا. آن همه شروع می شود با شما. شما باید بسیار روشن هنگامی که شما در تنظیم یک وظیفه به وضوح بیان اهداف و انتظارات از پروژه در دست. رهبر پس از آن باید خود را با استانداردهای بسیار بالا است که آنها انتظار از این تیم است. همیشه روشن باشد. همیشه مجموعه ای از معیار ها و جدول زمانی و همیشه پایبند به قوانین شما انتظار دارند که دیگران به دنبال.

سوم “یک” صفت رهبری نگرش است. من بصورتی پایدار و محکم بر این باورند که نگرش کلید همه چیز ما یا باید. بنابراین جای تعجب نیست که نگرش کلیدی است برای همه رهبران. لو Holtz گفت: “توانایی است آنچه که شما قادر به انجام. انگیزه تعیین آنچه شما انجام دهد. نگرش تعیین چگونه به خوبی شما آن را انجام دهد.” این است که درست است و باید سرود برای تمام رهبران. آن را می سازد تفاوت چه مهارت های شما و یا چه داخلی انگیزه شما هستند اگر شما یک نگرش شما هرگز قادر خواهد بود به رهبری درست در موفقیت است. نگرش شما است که خود را بزرگترین دارایی و شما باید یک انتخاب روزمره چه نوع از نگرش شما را حمل با شما. آن را فراتر از من چرا ما نمی خواهد می خواهم همه را به یک نگرش قدردانی انتظارات بالا و شادی در هر روز است. نگرش شما مسری است, بنابراین شما باید از این فرصت برای ایجاد محیط زیست خود را هر روز. فقط برای آن بروید!! برای موفقیت شما!

[ad_2]