سمینارهای مالی – 3 گام به سمینار موفقیت

[ad_1]

بازاریابی با سمینارهای مالی باید در یک فرایند سه مرحله و هر عنصر باید کار به طور موثر برای تولید حداکثر نتایج. شکست در هر نقطه ای منفی تحت تاثیر قرار می دهد ممکن است برای بقیه. بسیاری از مشاوران مالی و بیمه عوامل را درک نمی کنند این مفهوم و در نهایت قرار دادن سبد قبل از اسب تولید متاسفانه تعداد کم خود را برای همایش ها و سمینارها.

سه مرحله برای سمینار موفقیت:

سمینار دعوت:

هدف از این سمینار دعوت به تحریک و دعوت. این تابع اولیه است و نه زندگینامه و نه به رسمیت شناختن نام سازنده. این یک ابزار برای جلب مشتریان آینده نگر خود را برای حضور در جلسه – و نه سال بعد اما در ماه آینده! نرخ پاسخ خود را خواهد شد در طول زمان متفاوت است اما به طور متوسط شما باید رسیدن به یک حداقل نرخ پاسخ 1% برای همایش ها و سمینارها.

مالی سمینار:

مالی سمینار فراهم می کند فرصت را برای شما برای ایجاد یک ارتباط خود را با شرکت کنندگان. این تنظیم باعث کاهش دفاع موانع و اجازه می دهد تا شما را به برقراری ارتباط پیام خود را اجازه می دهد چشم انداز خود را به بررسی راه حل های خود را به مشکلات خود را. هدف از این سمینار به کتاب قرار ملاقات. بله ارتباط ساختمان بزرگ است اما من همیشه مؤمن در نتیجه با 90 روز. اگر شما می توانید یک قرار ملاقات امروز چه چیزی تغییر خواهد کرد فردا ؟ شما باید تنظیم قرار ملاقات با حداقل 50 درصد از خرید واحد در سمینار خود را.

مشتری قرار ملاقات:

مشتری انتصاب گام مهم است که در اینجا شما باید یک فرصت به مشتریان و حلقه واقعی کمیسیون. انتظار می رود به حدود 15 درصد از چشم انداز خود را بدون نشان می دهد و یا به طور مداوم reschedule. شما باید نزدیک به 90% از مشتریان که قرار ملاقات با شما.

این اهداف واقع گرایانه هستند; آنها معیار برای موفقیت شما. اگر شما در حال رسیدن به این سطح از موفقیت شما نیاز به تغییر برنامه های خود را تا زمانی که شما انجام دهد.

[ad_2]