سلامت و ثروت و موفقیت, ساختمان, نقد کتاب – شکستن یهودی کد

[ad_1]

توسط: پری سنگ

ISBN 978-1-59979-467-9

کتاب قیمت: $21.99

عشق و اتصال به اسرائیل

پری سنگ یک نویسنده و سخنران بین المللی که تا به حال عشق و اتصال به اسرائیل برای سال. با بیش از 30 سفر به سرزمین مقدس و هزاران ساعت مطالعه, او با هدایت یکی از امریکا

سریعترین رشد وزارتخانه از طریق کنفرانس های منطقه ای, تلویزیون, CD/DVD, منابع, مواد چاپی ،

پایدار ثروت نقاط از مردم یهودی

پری سنگ ارائه 12 کد های مخفی نقاط به سوی موفقیت. او شامل نقاط مانند زندگی در بهشت را کتاب قانون (Ch. 1) معانی و اهداف یهودی چرخه زندگی (Ch. 5) سلامت, اسرار

حلال مواد غذایی رژیم غذایی (Ch. 9) اصول روحانی از ثروت و رفاه (Ch. 10) ترک یک میراث خانوادگی (Ch. 12) و بیشتر.

شکستن یهودی کد

آقای سنگ نشان می دهد یک استدلال قانع کننده برای زندگی, اصول موفقیت به نمایش گذاشته شده توسط یهودیان. در صریح و در عین حال رابطهای رویکرد او فراوان ارائه اطلاعات برای پشتیبانی از ادعای خود مانند “یهودیان تشکیل می دهند کمتر از 1 درصد از جمعیت جهان هنوز 176 برندگان جایزه نوبل شده اند یهودیان.”

سنگ سرمایه گذاری به قلمرو وجودی این ادعا که موفقیت مردم یهودی است که در درجه اول نسبت داده شده به خدا. منبع خود را هدایت شده از تورات که پری نشان می دهد “… است که نشان از ذهن خالق در مورد چگونه مردم خود باید زندگی یکی دیگر از درمان, خوردن, و فکر می کنم و چگونه به موفقیت… “

پس از ایجاد ریشه یهودی, موفقیت, سنگ, نشان می دهد کلید های که رفته شده توسط مدرن امروز فرهنگ بیان “… پدر است که به طور مستقیم درگیر معنوی و مذهبی آموزش کودکان خود را… زمانی که یک پدر وجود ندارد و در زندگی فرزندان خود را وجود دارد اغلب منفی عاطفی و اثرات اجتماعی است که به دنبال.”

پری با استفاده از تورات/کتاب مقدس اشاره به حمایت های خود را امتیاز. در یک بحث و گفتگو در مورد ثروت و جهانی کسب و کار موفقیت او سهام “کلام خدا و خود را نشان می دهد که مؤمنان وعده داده نعمت و موفقیت…” او سهام آیات مانند تثنیه 8:18 برای حمایت از عنوان “… به یاد داشته باشید خداوند شما را به خدا برای این است که او به شما می دهد قدرت به ثروت… ” او تاکید نشان می دهد که کلید برای شکستن یهودی کد به دانستن اراده و کلام خدا.

باز کردن موفقیت های شگفت انگیز از مردم یهودی

پری سنگ می دهد خوانندگان روشنگری کلید برای باز کردن موفقیت های شگفت انگیز از مردم یهودی.

موفقیت گام: شروع به خواندن کلام خدا روزانه به کشف اصول که خدا نشان می دهد برای موفقیت در زندگی است.

[ad_2]