سخنگوی شرکت ملی گاز: گازبهای مشترکان خانگی تا 15 اردیبهشت مانند زمستان محاسبه می‌شود

[ad_1]

سخنگوی شرکت ملی گاز: گازبهای مشترکان خانگی تا 15 اردیبهشت مانند زمستان محاسبه می‌شود

[ad_2]

Source link