ستاد ملی مقابله با کرونا: گرمای هوا در کاهش ویروس کرونا تاثیری ندارد/ آمار فاصله گذاری اجتماعی از حدود ۸۰ درصد به حدود ۳۰ درصد رسیده/ از سفرهای غیرضروری همچنان باید خودداری شود

[ad_1]

ستاد ملی مقابله با کرونا: گرمای هوا در کاهش ویروس کرونا تاثیری ندارد/ آمار فاصله گذاری اجتماعی از حدود ۸۰ درصد به حدود ۳۰ درصد رسیده/ از سفرهای غیرضروری همچنان باید خودداری شود

[ad_2]

Source link