سازمان جهانی بهداشت: کودکان گروه سنی 6 تا 11 سال نیز لازم است برخی مواقع ماسک بپوشند

[ad_1]

سازمان جهانی بهداشت: کودکان گروه سنی 6 تا 11 سال نیز لازم است برخی مواقع ماسک بپوشند

[ad_2]

Source link