زنان و کسب و کار کوچک

[ad_1]

در کتاب زنان کوچک و کسب و کار نویسنده می دهد تمام دستورالعمل ها و ابزار نیاز برای شروع کار و موفقیت در کسب و کار خود را. در اين کتاب او سعی در این قسمت به توضیح دهید که چگونه به تغییر نقش زنان در جهان در طول قرن ها. در بخش دوم او تحقیق لازم abbilities از زنان که مایل به شروع کسب و کار خود را ایجاد تفاوت میان زنان و مردان صاحبان داد و توصیه به آنها.علاوه بر این, او ساخته شده برخی از سوالات مهم که نیاز به پاسخ برای همه صاحبان آینده نگر به عنوان زیر:

به چه دلیل من برای شروع یک کسب و کار ؟ چه نوع از کسب و کار می تواند شروع کنم ؟ چه مهارت منافع و ویژگی های شخصی من را به کسب و کار ؟ آیا من نقاط قوت و ضعف به عنوان یک صاحب کسب و کار? چه ترس من باید غلبه بر?

در بخش سوم او مورد مطالعه بر اساس MS Project است که می تواند در استفاده های ویژه خود را برای ایده های کسب و کار از همان ابتدا خود را به تحقق در عمل.Tاطلاعات خود را کمک خواهد کرد که آنها را به صورت برخی از نظرات در مورد کلی آب و هوا و چگونه ایده خود را ممکن است کرایه داده می شود شرایط فعلی است. به عنوان تبدیل شدن آنها به بیشتر متقاعد بالقوه آن آنها می توانند حفر کردن عمیق تر به جزئیات است که در نهایت تبدیل شدن به بخشی از یک طرح کسب و کار رسمی. همه چیز را آنها کشف خواهد شد کمک به ایده خود را بالقوه برای موفقیت Dr تایلند Radovic اشاره کرد که ایده های ارز از کارآفرینان و بنابراین آنها باید در بازی با بسیاری از ایده ها و ببینید که آنهایی که آوردن پول و موفقیت است. واقعیت این است که برخی از کسب و کار ممکن است سود آور به اندازه کافی برای ارائه یک زندگی. دیگر ایده های کسب و کار به سادگی قابل عرضه در بازار در برخی از تجارت منطقه و یا ممکن است وجود دارد بیش از حد رقابت در حال حاضر. آنها ممکن است یا نه ممکن است به اندازه کافی سرمایه برای کسب و کار کردن زمین و یا به امن کافی تامین مالی کسب و کار. بنابراین این کتاب فراهم می کند ابزار که با آن به تصمیم گیری یا نه برای باز کردن خود کسب و کار کوچک.

در بخش چهارم از مطالعه او ارائه آخرین نتایج تحقیقات مربوط به زنان رهبران و موقعیت خود را در دنیای کسب و کار یعنی چه از نگاه مردم در ( تقسیم sexسن و سطح تحصيلات) زنان رهبران و اگر به آنها اعتماد آنها است.او در مقایسه با نتایج یکی از آخرین تحقیق در ایالات متحده آمریکا با نتایج در صربستان و مونته نگرو.او علمی وظیفه بود به برخی از نتیجه گیری و اشاره به برخی ویژگی های خاص از منطقه بالکان .در بخش پنجم از کتاب او نوشت: در مورد برخی از محدودیت در achiving موفقیت کسب و کار-Enterprenurial ترس شهود و مدیران desease در میان زنان است.در نهایت او به برخی از نکات کلیدی از او تحقیق کار و ارائه نتیجه گیری با استرس در آینده موقعیت زنان و مشارکت در کسب و کار که در آن بود به سلطه مردان است.

[ad_2]