رییس کمیسیون اصل 90 مجلس: طرز کار وزارت ورزش زمینه ساز فساد در خیلی از قراردادها بوده است

[ad_1]

وظیفه کمیسیون اصل 90 این است که طرز کار وزرات ورزش را غیر از مسائل پرونده که سازمان‌ها و دستگاه‌ها با آن برخورد می‌کنند را بررسی کند. ما به طرز کار وزارت ورزش را که زمینه ساز فساد در خیلی از قراردادها بوده رسیدگی می‌کنیم.

[ad_2]

Source link