رییس مجمع خیران سلامت: ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور توان خرید ماسک را ندارند

[ad_1]

رییس مجمع خیران سلامت: ۴۰ تا ۵۰ درصد جمعیت کشور توان خرید ماسک را ندارند

[ad_2]

Source link