رکورد گرما طی ۸۹ سال گذشته/ دمای هوا در «دره مرگ» آمریکا به ۵۴.۴ رسید

[ad_1]

رکورد گرما طی ۸۹ سال گذشته/ دمای هوا در «دره مرگ» آمریکا به ۵۴.۴ رسید

[ad_2]

Source link