رویای شفاف – چه چیزی باعث می شود رویاهای شفاف و چه آنها چیست ؟

[ad_1]

رویای شفاف است که در آن شما هستند “دریمر در درون رویا”. شما می توانید حرکت اشیاء اطراف آن و احساس به عنوان اینکه شما در حال ایستاده در خارج به دنبال در خود. هنر خواب شفاف آموزش داده شده است توسط بزرگ naguals از طریق سنین به خصوص کارلوس کستندا. کستندا کتاب به شما نشان می دهد که عوارض جانبی خطرناک از تلاش برای کار با رویاهای خود را به عنوان به خوبی به عنوان طرف مثبت است. به عنوان خوانده شده “هنر خواب” توسط کارلوس کستندا قبل از اقدام به کار در درون خود dreamstate. او شرح معدنی موجودات ممکن است به اندازه کافی برای شما را به فقط یک قرص خواب و امیدوارم که شما خواب نیست در همه.

که می شود گفت برای قرن ها تجارت و دانش آموزان به طور یکسان باید تمرین هنر رویای شفاف به هیچ موفقیت. برخی خیال کرده اند موفق شده اند و قادر به تغییر این دوره از زندگی بیداری خود را با تغییر چیزهایی که در رویاهای خود را.

بسیاری از مردم باور نمی کنم که آنها به معنی هر چیزی اما در سطح روح آنها قطب نما از زندگی خود را. توجه نزدیک به رویاهای خود را به نگه داشتن یک رویا مجله و یادگیری چگونه به تفسیر نمادها است كه به موفقیت است. هنگامی که شما بدست آویزان از نوشتن رویاهای خود را, آشنایی آنها نامگذاری آنها (به عنوان یک عنوان فیلم), فهرست جزئیات تا آنجا که شما می توانید رویاهای خود را در سطح دیگری از عمق و اطلاعات به شما. طول می کشد برخی از صبر و عزم و اما زندگی خود را تغییر خواهد کرد و شما خواهد بود بهتر است برای آن.

هنگامی که شما تسلط خود نمادها (سمبل در رویای معنی چیزهای مختلفی را برای افراد مختلف) شما قادر خواهد بود برای پروژه خود را به رویاهای خود است که رویای شفاف است. شما ممکن است یک رویا بود که خیلی واقعی شما نمی تواند آن را تکان دهید پس از بیداری. که نیاز به پرداخت می شود توجه به. برخی از مردم تکرار رویاهای یا موضوعات تکراری در رویاهای خود را. کسانی که به نام “زندگی در حال تغییر” رویاها و باید با توجه به. آنها ادامه خواهد داد تا دوباره عود کند تا زمانی که شما بدست پیام ذهن ناخودآگاه شما در حال تلاش به شما بگویم. هنگامی که شما تسلط این رویای شفاف می توانید شروع!

بسیاری از مردم رویای برای دیگران و به آنها تفسیر خود را از رویای. این درست رویای ویور یا آنچه که بومیان از آن به عنوان “راه رفتن بین دو جهان”. رویاهای شیرین!

[ad_2]