روحانی در گفت وگو با اردوغان: همکاری کشورهای منطقه با هم، موجب ثبات و آرامش است

[ad_1]

روحانی در گفت وگو با اردوغان:
همکاری کشورهای منطقه با هم، موجب ثبات و آرامش است

[ad_2]

Source link