روایت خلبان ماهان از پرواز سوریه، قاسم سلیمانی، بار ممنوعه و فریب آمریکایی ها

[ad_1]


گفتم: حاج آقا الان من میتونم دو تا کار بکنم، یا بی توجه به این‌ها برگردم که با توجه به تهدید شان ممکنه ما رو بزنن، یا اینکه به خواسته شان عمل کنم. حاج قاسم گفت: کار دیگه‌ای نمیتونی بکنی؟ گفتم: نه. گفت: پس بشین!

[ad_2]

Source link