روانخوا: :قرارداد استراماچونی خط قرمزش بود/ اینکه استراماچونی فرار کرد، همه اش به وزارت ورزش و جوانان بر نمی گردد

[ad_1]

زمانی که من در کمیته فنی بودم راجع به استراماچونی صحبت کردم، نقش خطیر و ارتباطی که در اروپا داشت در این انتقال خیلی مهم بود. باور کنید کسی استراماچونی را نمی شناخت، حتی مخالفش هم بودند.

[ad_2]

Source link