رهبری انتظارات – 20 انتظارات برای رسیدن به موفقیت رهبری

[ad_1]

چگونه بسیاری از بار در حال استخدام افراد به موقعیت های رهبری بدون واقعا دانستن آنچه که خود رهبری انتظار از آنها ؟ این سخت است به خصوص برای کسانی که اولین بار مدیران. به عنوان یک رهبر من همیشه آن را نه تنها مهم است بلکه الهام بخش برای به اشتراک گذاشتن با تیم مدیریت آنچه که من انتظار می رود هر یک از آنها را به عنوان رهبران در درون سازمان است. البته به نوبه خود در اطراف است که همیشه بازی منصفانه است. آنها نیز به صورت جداگانه به اشتراک گذاشته شده با من چه چیزی از آنها انتظار می رود از من به عنوان رهبر خود. های انتظارات جلو نه تنها به ما اجازه با هم می آیند به عنوان یک عملکرد بالا در رهبری تیم بیشتر به سرعت بلکه به همه ما این فرصت را از همان آغاز به طور مشترک ساخت بهترین کار تیم ما می تواند برای سازمان به عنوان یک کل.

در زیر 20 رهبری انتظارات من به اشتراک گذاشته اند یافت و با ارزش برای ایجاد یک تیم قوی است.

1. احترام به یکدیگر – درمان همه هست. نمی تواند مقابله. حفظ عزت نفس خود را. حساس به تن صدای شما و کلمات که شما صحبت می کنند. به مردم احترام و عزت آنها سزاوار است. نزد دیگران به عنوان آنها را به شما نزد آنها انجام دهد. اعتماد مردم و افتخار بهترین آنها باید ارائه دهد. شما همیشه باید در یک همکاری شما بخشی از تیم است و همه مزایای تشکیل این سازمان موفق بودن.

2. عمل با صداقت صحبت صادقانه و انجام کار درست است. همیشه حقیقت را بگویید. سپس شما باید سعی کنید و به یاد داشته باشید آنچه شما گفت. خود را انتخاب کنید بالاترین فکر در مورد چیزی که هنگامی که در تلاش برای تصمیم گیری چگونه عمل می کنند.

3. ایجاد انگیزه با یک ماموریت; سرب از قلب با عشق و شور و محبت است. به مردم یک دلیل قانع کننده برای اینکه بخشی از این سازمان است. کارکنان به مراتب بیشتر احتمال دارد برای قرار دادن قلب خود را در بازی برای یک مدیر که می شکند از طریق نما از شکست ناپذیری و نشان می دهد انسانیت. باید پرشور اعتقاد خود را ایده ها و ارزش ها است. گفتن عبارت “من باور دارم” و به اشتراک گذاری افکار خود را با تیم خود استفاده کنید. مردم هیجان زده! می دانم که خود را قدرت واقعی از درون می آید منبع که سوخت همه موفقیت.

4. سازگار باشد. خلاق بمانید. باید شجاعت به انجام کارهای متفاوت است. پیدا کردن راه هایی برای همیشه بهبود می بخشد. تمایل به فکر می کنم یک فکر جدید اگر شما می خواهید برای ایجاد یک های مختلف (جدید و بهبود یافته) واقعیت است. القای دیگران نیاز به “فکر می کنم یک فکر جدید”. به یاد داشته باشید تغییر بخشی از نظم طبیعی چیزها. شما یا باید تغییر و یا پشت سر گذاشت. راحت با اجازه دادن به رفتن به گذشته به منظور دروغ گفتن نگه دارید از یک آینده ای متفاوت.

5. انتخاب جنگ خود را – بدانید که شما غیر negotiables. چگونه شما را مدیریت بحران را تعیین خواهد کرد که آیا این شدت و یا از بین می رود. به طوری انتخاب کنید جنگ خود را عاقلانه. برخی از چیزهایی هستند که ارزش مبارزه در حال حاضر. زمان همه چیز است!! اجازه نمی دهد مشکلات به چرک. مقابله با آن است. تشخیص مشکلات حق دور و مقابله با آنها است.

6. حفظ ارتباطات باز. ساختارشکنی موانع که مانع توانایی سازمان برای یادگیری و رشد و به طور مستمر انطباق در حالی که در حال حرکت رو به جلو است. ایجاد یک سازمان است که اجازه می دهد تا به اشتراک گذاری و جریان اندیشه و اطلاعات در ادامه به زحمت به عنوان بخشی از این فرایند برای خوب بیشتر. یادگیری برای گوش دادن به و رسیدگی به سختی در حالی که پیوستن به اعتقادات خود. نگاهی به گرما و حرکت است.

7. در چرخ دستی! ما موفق یا شکست با هم – این یک همکاری است. مردم باید بدانند که هر کس از جمله شما در این با هم. آنها باید درک کنند که موفقیت خود را به عنوان یک رهبر مرتبط است و موفقیت خود را.

8. همیشه به دنبال راه هایی برای بهبود چیزی (به یاد داشته باشید همه چیز را می توان پس از بهبود تا زمانی که آن است که دیگر مورد نیاز است). حفظ خلاق بودن و به دنبال ایده های جدید و افکار. پیدا کردن راه هایی برای همیشه بهبود پیدا کردن راه های جدید را به نفع خود. نه گیر در “این راهی است که ما همیشه آن را انجام داده” چون اگر درست است آن را احتمالا زمان را تغییر دهید.

9. برای آینده زندگی می کنند و نه از گذشته. قرار داده و تیم خود را در “آینده فکر می کنم” در حالی که پل زدن شکاف بین گذشته و آینده است. پیدا کردن راه هایی برای نه تنها ایجاد یک چشم انداز برای آینده بلکه تبدیل شده است که “چشم انداز” در حال حاضر در حال حاضر. به یاد داشته باشید شما باید ابتدا تصور آن را قبل از شما می تواند از آن شما باید آن را قبل از شما می توانید آن را انجام دهد, شما باید آن را انجام دهد قبل از اینکه شما می توانید آن را داشته باشد و تنها زمانی که شما آن را می تواند به شما پس از آن ادعا می کنند آن – SUCCESS!!

10. کار با یک حس فوریت. شما باید درک کنند که ما نمی باید زمان نامحدود! همه چیز در یک زمان محدود و هیچ چیز برای همیشه لطفا برای آخرین. سرب با حس ضرورت و هدف دانستن آنچه که شما در حال حاضر در حال کار بر روی در حال حاضر تنها یک سنگ پله به بعد فرصت نهفته است که قبل از شما و تیم خود را.

11. ساخت یک تیم نفس باد مردم در اطراف شما. قرار دادن گروه اول است. مردم در اطراف شما احساس بهتر است. مردم را با افتخار به بخشی از این تیم است. اجازه دهید مردم می دانند که آنها “تاریخ ساخت” روزمره است. مرکز موفقیت در اطراف تیم موفقیت. ساخت یک تیم فرهنگ با ارزش های مشترک.

12. نه فقط از طریق روز رشد از طریق روز پس از فردا شما می توانید دستیابی به بیشتر. هر روز به دنبال یا ایجاد فرصت برای اعضای تیم خود را به توسعه و رشد است. به یاد داشته باشید بیشتر آنها تبدیل شدن به آنها بیشتر می تواند به آنها ارائه نه تنها موفقیت این تیم اما موفقیت شخصی خود را به عنوان به خوبی.

13. جلسات: در – خارج شدن! گفت: به اندازه کافی به معنای واقعی کلمه!

14. ترویج و حمایت متعادل worklife. متوجه مردم زندگی نمی کنند به کار; کار می کنند به زندگی می کنند. از این رو در آغوش این واقعیت است که آنها یک زندگی خارج از محل کار و بنابراین شما انجام دهد. سرب از دانش است که مردم زندگی می کنند در یک سیستم جامع است که شامل چه اتفاقی می افتد در داخل و خارج از محل کار.

15. نشان دادن قدردانی. شخصا تشخیص دهد. درک است که تیم خود را با ارزش ترین منابع شما. آن چیزی است که باعث می شود خود را رهبری و توانایی به موفقیت به عنوان یک سازمان منحصر به فرد است. می دانیم که تیم خود را منحصر به فرد واجد شرایط برای ارائه موفقیت سازمان است. آنچه شما را با استعدادهای منحصر به فرد تجربه و تخصص است که ساکن در درون تیم خود را تمام تفاوت بین موفقیت و شکست است. وجود دارد هیچ تیم دیگر مانند یکی از شما را در این سیاره بنابراین منجر شود مانند آن است.

16. برقراری ارتباط آنچه شما می خواهید. دانستن خطرات ناشی از پیش فرض. باید یک در یکی از جلسات به نگه داشتن مردم آگاه است. مردم را نمی توان سرزنش کرد و یا مسئول نمی دانند. مطمئن شوید که پیام قابل درک است. نه ساده فرض کنیم مردم می دانند که آنچه شما می خواهید.

17. خود رسول. دست بحث به این تیم (روزمره), تصریح چشم انداز و به طور مداوم نگه داشتن آن وجود دارد. قابل مشاهده و اجازه دهید دیگران شما را منجر شود. اجازه دهید تیم خود را به گوش شما و دیدن شما منجر از آینده در مقابل برگزاری بر روی گذشته است.

18. قاطعانه عمل کند – یک “عمدی رهبر”. تصمیم گیری برای موفقیت در هدف و انجام آنچه در آن طول می کشد را که اتفاق می افتد. فراموش نکنید که در مورد “تلاش” از آنجا که چنین چیزی وجود ندارد. شما یا بدست آوردن نتایج شما می خواهید و یا شما نمی کنند. بنابراین تصمیم به یک رهبر موفق شود. یادگیری روشهای دیگر رهبران موفق. یاد بگیرند که چه کار می کند و آنچه را نمی کند و پیدا کردن آنچه با این نسخهها کار بهترین برای شما.

19. نترس به شکست است. شخصی مالکیت و غرور در همه شما مسئول هستید. شکست بخشی از رهبری بسته است. انجام نمی شود ترس به اشتباه انجام نمی شود ترس به شکست خود بخشی از فرایند است. شکست فقط یک کلاس در مدرسه است. فقط به یاد داشته باشید زمانی که شما شکست, شکست سریع از آن را یاد بگیرند و پس از آن نگه دارید در حال حرکت رو به جلو است.

20. همیشه “خدمت”. همه چیز شما را به عنوان یک رهبر باید بشود پرورش یک محیط است که باعث می شود زندگی مردم بهتر است. ماندن در خدمت به دیگران و کسانی هستند که بسته به شما برای رهبری خود را.

[ad_2]