رهایی زندانی محکوم به قصاص از چوبه‌دار در ارومیه

[ad_1]

بنا به درخواست اولیای دم، حکم قصاص نفس این فرد صادر و توسط دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفته بود.

[ad_2]

Source link