ردیاب شخصی پرسنلی افراد – ایران رهیاب

اگر به دلیل صرفه جویی در هزینه، قصد ساخت ردیاب خانگی را دارید ما پیشنهاد می کنیم به هیچ عنوان این کار را انجام ندهید زیرا پس از پرداخت هزینه های متفاوت برای خرید قطعات، به خوبی متوجه می شوید که این ردیاب به درد شما نمی خورد. به عنوان مثال، اگر شما یگ فروشگاه مورد علاقه دارید و اغلب اوقات برای خرید به آن نمی روید، می توانید یک محدودیت جغرافیایی دور آن ایجاد کنید. تبصره – دولت مکلف است بلافاصله پس از تصویب این قانون تعرفه گمرکی را که تهیه شدهاست بمجلس شورایملی تقدیم و در همان موقع آن را اجرا نماید.

تا موقعی که تعرفه پیشنهادی به تصویب مجلس شورای ملی نرسیدهاست تعرفه گمرکی که بموجب این ماده مقرر میشود قابل اجرا خواهد بود فرهودی. با دامنه مکان یابی جهانی و قدرت نگه داشتن شارژ خود به مدت دو هفته مکان خود را در عرض چند ثانیه به شما نشان خواهد داد.

وزیر دارائی – میخواستم عرض کنم کارخانجات برق هم مشمول آن قسمتی است که بنده موافقت کردم. ارباب – فقط میخواستم عرض کنم با پیشنهاد آقای فرهودی موافقم. رئیس – ائین نامه گفتنهاست باز هم بید رای گرفته شود اگر اینطور نمیخواهید ائین نامه را اصلاح بکنید بنده چه بکنم، آقایان که موافقند با پیشنهاد آقایان تیمورتاش و اردلان با اصلاحی که آقای وزیر دارائی کردند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد، جزو لایحه میشود پیشنهاد دیگر قرائت میشود. رئیس – رای گرفته میشود به پیشنهاد آقای فرهودی باموافقتی که آقای وزیر دارائی فرمودند آقایانی که موافقند قیام کنند (اکثریت برخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگر قرائت میشود.

آقایانی که با این پیشنهاد موافقند قیام کنند (اکثربرخاستند) تصویب شد، پیشنهاد دیگر قرائت میشود. نورالدین امامی – بعقیده بنده از این لایحه دولت نظر داشته که یک عده اجناس که مورد احتیاج عمومی و طبقه سوم و چهارم نیست در تعرفه گمرکی آنها تجدید نظر بکند بتعرفه آنها اضافه بکند و چیز هائی که مورد احتیاج است از آنها کم بکند ما با این پیشنهادات خودمان الان طوری میکنیم کهبدبخت دولت هم پشیمان میشود از اوردن یک لایحه مثلا پیشنهاد میکنند ماشینهای تولیدی من آنجا مخالف بودم و آقای رئیس اجازه ندادند آقا ماشنهائی که میلیونها پول دادهاید و اوردهاند و میخواهند پارچه ببافند و بقیمت گران بفروشند چرا از عوارض گمرکی معاف بشود ما داریم دولت رامجبور میکنیم دیگر اینجور لایحه نیاورد استدعا میکنم شب جمعه ست هوا هم گرم است آقایان از پیشنهادهای خود صرفنظر کنند لایحه را تصویب کنند.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد چگونه با جی پی اس گوشی شخصی را پیدا کنیم لطفا از سایت ما دیدن کنید.