ربط توانمندی های فرهنگی در این انتفاعی درس

[ad_1]

بیشتر از همیشه قبل از, جمعیت, جمعیت تأثیر عمده ای در کسب و کار و پویایی برای سود موسسات. ترکیب قومی از دانش آموزان شده است به طور فزاینده تبدیل شدن به متنوع است. برای سود موسسات باید با تمرکز بر این واقعیت و به طور فعال درگیر در تلاش برای جذب و حفظ متنوع دانشجو بدن.

پزشکان که آموزش از تمام زمینه ها در کلاس درس بهره مند خواهد بود تا حد زیادی از سیستماتیک برنامه ریزی برای یکپارچه سازی توانمندی های فرهنگی قطعات به یادگیرنده متمرکز بر محیط.

تعاریف از توانمندی های فرهنگی متفاوت هستند اما به طور کلی توصیف هوش و احترام و دانش برای پاسخ به متنوع بدن مردم و فرهنگ خود را. تنوع گرایش های اعتبار نیاز برای پرداختن به تغییرات فرهنگی از طریق خاص درسی افزایش شناسایی کلید برنامه قطعات و ارزیابی های موجود آموزشی تجارب یادگیری.

توانمندی های فرهنگی این است که بخش مهمی از آموزش و پرورش و در عین حال توانمندی های فرهنگی باقی می ماند دلهره آور برای بسیاری از دانشکده پزشکان تا حد زیادی از آنها به دلیل عدم دریافت آموزش و تاکید بر حرکت از صرف قرار گرفتن در معرض به تنوع و پرورش فرهنگی آگاهی به کسب دانش فرهنگی و مهارت های لازم برای انتقال دانش به دست آمده واقعی کلاس درس.

پزشک هیات علمی تنها می تواند تبدیل به انجام این مهم آموزشی با تلاش صادقانه کار و ترویج درک درستی از فرهنگ و اهمیت آن در افزایش تجارب آموزشی برای همه دانش آموزان است. یک دستاورد بزرگ در این منطقه خواهد شد آماده سازی دانش آموزان برای دیدار با آدرس و موفقیت در حرفه خود را با دستیابی به فرهنگی شایستگی به دیدار چند وجهی نیازهای متنوع بیماران مشتریان و کارکنان و فروشندگان گروه های اجتماعی و دیگر مناطق که در آن خدمات انسانی, سرمایه انسانی و منابع انسانی نقش مهمی در فرهنگ کسب و کار, کسب و کار, استراتژی کسب و کار و برنامه ریزی است.

توانمندی های فرهنگی افزایش تیم ساختمان, همکاری, و همکاری بین کارگر و گروه ها و بخش های سرمایه گذاری مشترک و ادغام و همچنین خریداری و در سطح جهانی توجه داشته باشید-از لحاظ جغرافیایی قرار گرفته ،

تیلور (2009) پیشنهاد می کند که “کار عاطفی توسعه و رشد خود ممکن است تاثیر مثبتی بر مربیان در روابط خود با فرهنگ های گوناگون با انتقال برخی از شایستگی ها و مهارت های آموخته شده از طریق هوش هیجانی برای اطلاع رسانی به کار خود را با جمعیت های گوناگون” (p. 311).

فرهنگی شایستگی ها قابل انتقال به تمام زمینه ها ، چنین شایستگی فعال پزشکان در کلاس درس برای رسیدن به این توانایی را به:

• تمرین بازتاب شخصی و خود – اصلاحی برای اطمینان مستمر توسعه حرفه ای;

• تشخیص و مدیریت ارزش های شخصی در راه است که اجازه می دهد تا حرفه ای) به ارزش و راهنمای عمل;

• تشخیص میزان که یک فرهنگ سازه و مقادیر ممکن است ستم حاشیه راندن, بیگانه یا ایجاد یا افزایش امتیاز و قدرت;

• به دست آوردن کافی و آگاهی خود را به از بین بردن نفوذ تعصبات شخصی و ارزش ها در کار با گروههای متنوع و

• تشخیص و برقراری ارتباط درک خود را از اهمیت تفاوت در شکل دادن به تجربه های زندگی. (فیلیپس, پترسون, Bakko & Clark, 2011, p. 36).

موسسات دانشگاهی هستند در یک موقعیت برای ارتقای توانمندی های فرهنگی آموزش ساخت یک تعهد به آن شامل در دانشکده آموزش. پزشک هیات علمی که به دست آورد به سطح بالای فرهنگی شایستگی بهتر قادر به مقابله با چالش ها و مسائل متنوع فرهنگی کلاس (د Beuckelaer, سن, Bücker, 2012). موسسات دانشگاهی هستند ماهر در قدردانی و ارزش نهادن به فرهنگ های متعدد و کار برای به زانو در آوردن تفاوت در زمینه های فرهنگی انتظارات آموزش و پرورش و سنت های آکادمیک (Bodycott & Walker, 2000).

پزشک ارومیه نقش مهمی در پیشبرد توانمندی های فرهنگی در این انتفاعی درس. توانمندی های فرهنگی آموزش دانشکده به منظور افزایش تجربه کلاس درس می تواند ترویج مزایای برای گفت و گوی سازنده در توسعه استراتژی به آدرس تعصبات رسیدن به سطح راحتی در مقابله با سوء تفاهم ها در مورد تفاوت های فرهنگی و پیشبرد بیشتر مدنی و پذیرش جامعه است.

منابع

Bodycott, P., & Walker, A. (2000). آموزش در خارج از کشور: درس های آموخته شده در مورد اینتر-درک فرهنگی برای معلمان در آموزش عالی است. آموزش عالی آموزش و پرورش, 5, 79-94.

د Beuckelaer, A., سن, F., & Bücker, J. (مارس/آوریل 2012).نقش اعضای هيأت علمی فرهنگی شایستگی. مجله آموزش عالی 83(2).

فیلیپس, A. Peterson, S., Bakko, M. & Clark, T. (2011). ترویج فرهنگی شایستگی از طریق استفاده از رشد گروه عمدتا سفید کلاس های درس. مجله کارشناسی مددکاری اجتماعی, 16(2).

تیلور, S. (2009). هوش هیجانی و توانمندی های فرهنگی: مفاهیم برای آموزش. مجله بین المللی یادگیری و 16(9).

[ad_2]

Author: admindd3234

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *