راه دستیابی به

[ad_1]

دست داشتن و انجام یک هدف و یا هدف …

چگونه در مورد ؟

دستاورد مورد نظر سند چشم انداز و اهداف …

پس از آن وجود دارد's تد …

احساس که صدا از هیجان در مورد آنچه شما انجام چسبیده با چه مسائل از طریق بار سخت زندگی شما می تواند احساس افتخار در نگاه به گذشته.

آیا این صدا آشنا برای شما در تمام ؟

بله ما're صحبت کردن در مورد” راه دستیابی به موفقیت “. تلاش جهت دستیابی به موفقیت در, سلامت, ثروت و داستان عاشقانه بهترین راه برای لذت بردن از “یک زندگی بهتر”.

با توجه به برخی از موفقیت است که به سادگی بیدار شدن از خواب در صبح با یک لبخند بر روی صورت خود. در حالی که دیگران آن را's اندازه گیری از یک's درجه شادی با زندگی خود (یا زندگی). در عین حال برخی می گویند آن را متشکل از چهار ستون: خوب بودن عقل تعجب و دادن.

لیستی از افکار و تعاریف از موفقیت های بی پایان است. با این وجود هنگامی که آن همه پایین می آید به آن وجود دارد تنها یک راه برای موفقیت های خود را تعریف و's خود را راه: این تعاریف غیر قابل انکار اثبات است. یک's وضعیت در زندگی غنی یا نه به طوری که تقریبا بی ربط. مانند رود گفت: “یک مرد's ژنده پوش یکی دیگر از مرد's ثروت است.”

موفقیت نیاز نیست و نباید تعریف شود و نه محدود توسط یک فرد's توانایی به دست آوردن چیزهای مادی او / او خواسته در زندگی بلکه با درجه ای از شادی زمانی در زندگی خود را از طریق تمام جنبه های سلامت و ثروت و داستان عاشقانه / روابط (persian). آن's a انتخاب یکی است که شما و فقط شما مسئول هستند. شما انتخاب می کنید و تصمیم می گیرید آنچه در آن طول می کشد تا شما مبارک – هیچ کس دیگری باید انجام دهید که برای شما.

متاسفانه ما در دوره ای که در آن شادی به تنهایی نمی خواهد خوراک شما و نه پرداخت صورتحساب خود را. آن's آسان برای کسانی که در حال حاضر به دست “خود” (مالی) اهداف فراوانی برای ترویج این ایده که دستیابی به موفقیت مالی برابر نیست به شادی در زندگی هنگامی که آنچه آنها باید ارائه تشویق به کسانی که آرزوی بهبود شیوه زندگی خود را.

موفقیت هر تعریف یک سفر است که در آن از آن است که به احتمال زیاد به روبرو می شوند مشکلات و موانع فراتر از تخیل از آن است که به تجربه ارضاء. به اندازه کافی برای از بین بردن هر گونه امید دستیابی به حتی کوچکترین درجه تحقق رویای خود را برای یک زندگی بهتر است. آن's یک سفر شما می خواهید برای شرکت در اگر شما're آماده ذهنی, جسمی و مجهز به ابزار مناسب برای انجام چالش های پیش رو. آن's یک سفر شما مایل به گرفتن اگر شما عدم تعیین به دنبال رویای خود را بدون توجه به شکست شما تقریبا قطعی به تجربه. آن's نه گردش برای شروع اگر شما مایل به “فقط” نگاه به یادگیری از اشتباهات خود و شکست … نه به تاسف.

جاده موفقیت است نه برای مردد نا امنی و نه برای ضعیف در قلب; برای شانس شما خواهد شد بسیاری از دلخراش & لحظات تنهایی در طول سفر خود را.

آیا شما آماده را به دنبال خود را “راه دستیابی به موفقیت”?

[ad_2]