راهنمایی برای نوشتن نامه ای به شوهر خود را به بیان احساسات خود را

[ad_1]

به عنوان یک شروع ازدواج به بلوغ زن و شوهر درگیر اغلب آنقدر راحت با یکدیگر است که هر یک از آنها فرض دیگر می توانید به عنوان خوانده شده ذهن خود را. این در واقع چیزی بیشتر از ما از جنس زن از خواب. که نمی خواهند به ازدواج برای یک مرد که می توانید پیش بینی های خود را از هر فکر ؟ بسیاری از مردان نمی طراحی شده است که راه هر چند اگر شما احساس می کنید که شما و شوهر شما نیست در همان طول موج آن می تواند منجر به بی پایان جنگ است. ابراز احساسات خود را به شوهر خود است و بدیهی است که مهم است اگر شما می خواهید ازدواج خود را به صورت متعادل و شاد اما آن را گاهی اوقات می تواند یک چالش به او بگویید چه احساسی دارید. نوشتن یک نامه به او است که اغلب یک روش عالی به دلیل آن اجازه می دهد تا شما زمان به جمع آوری افکار خود و بیان آنها در راه است که در صورت عدم مقابله.

در اینجا چند راهنمایی که کمک خواهد کرد که شما را به نوشتن نامه ای به شوهر خود:

بود و مهربان است. اگر شما احساس می کنید که شوهر شما نیست با توجه به شما راه او به استفاده و یا شما در حال مبارزه با یک جنگ است که شما دو نفر در حال حاضر از طریق همین حالا شروع نامه خود را با متهم ساختن او از هر چیزی منفی است. لحظه ای که او می خواند که شما فکر می کنید او را اشتباه او را تعطیل و هر چیزی که شما نوشته اید پس از بیانیه ای که نمی توان جذب او را در همه. حفظ لحن نامه خود را دلسوز و نه اتهامی. هدف شما این است برای دریافت نقطه خود را در سراسر در روشن ترین و مهربان ترین راه ممکن است.

نمی آورد تا چیزهایی که از گذشته های دور است. می توان آن را بسیار دشوار است به احساس یک حس تنفر نسبت به شوهر خود اگر شما شده است فاصله خود را از او برای برخی از زمان. این است که زمان را به چیزی است که او چند ماه و یا یک سال پیش. شما نمی توانید تعمیر ازدواج با زندگی در گذشته است. تمرکز خود را باید در آینده و نامه خود را نوشته شده است باید با آن در ذهن. اجازه ندهید که خودتان را به سقوط به دام barraging او را با یک لیست از همه چیز او را اشتباه انجام داده پس شما دو نفر ازدواج کرده است. که منصفانه نیست به او.

ذکر این تغییرات شما می خواهم به در خودتان. اگر چه شما ممکن است احساس کنید که شوهر شما مقصر است برای همه منفی است که مصرف خود را به ازدواج آن دو را به همه چیز کار می کنند. همه ما می تواند ایستاده به خود بهبود و شما باید با خودتان صادق باشید در مورد آنچه شما می توانید انجام دهید برای تبدیل شدن به بیشتر محبت و حمایت همسر است. گاهی اوقات یک مرد خواهد شد زمان کمتری را صرف تمرکز بر روی ساخت و همسر او خوشحالم زیرا او احساس می کند گرفته شده برای اعطا. عنوان صادقانه به عنوان ممکن است با خودتان در مورد آنچه شما می توانید انجام دهید برای بهبود ازدواج خود را.

به اشتراک گذاری چقدر شما را دوست دارم و ارزش او. مردان رشد در دانش است که شریک زندگی خود را واقعا قدردانی خود را از ویژگی های منحصر به فرد. اگر شوهر شما شنیده ام اما هیچ چیز از اظهارات منفی از شما آن را عمیقا تحت تاثیر خود در عزت نفس. او را در تلاش برای یک شریک بهتر به شما اگر او احساس کند که شما قدر او را فقط به عنوان او است. با تشکر از او در این نامه برای همه چیز مثبت او به ارمغان می آورد به زندگی خود را. ذکر آنچه یک پدر خوب او است و چقدر شما در حال سپاسگزار برای کمک های خود را به خانواده و به ازدواج خود را. اگر شما ساخت تا اعتماد به نفس خود را با اجازه دادن به او را می دانم که شما خوشحال هستند شما ازدواج او خواهید بود مایل به شروع کار بر روی ساخت این ازدواج بهتر است برای هر دو شما.

هنگامی که شما به پایان رسید نوشتن نامه ای به شوهر خود محل آن را کنار گذاشته و برای یک یا دو روز. بهتر است دلیل آن را به شما می دهد زمان به تجدید نظر آنچه شما می خواهید برای گفتن به او. پس از برخی از زمان گذشته است, بازخوانی نامه دوباره و اضافه کردن چیزی اضافی که شما می خواهید برای گفتن.

در حال حاضر نامه ای به شوهر خود را زمانی که او در آرامش و خلق و خوی شاد. مقدمه آن را با گفتن او را که خود ازدواج مهم ترین رابطه را در زندگی خود را و شما می خواهید که آن را به صورت قوی تر و ارضا کننده تر برای هر دو شما. اگر شما آن را به او را در راه مثبت مانند این آن را بسیار بیشتر احتمال دارد که از آن خواهد شد به خوبی دریافت شده توسط او.

[ad_2]