راز ساخت تصدیق کار – Affirmware بررسی!

[ad_1]

تصدیق ورود به قرن 21 با تشکر از Affirmware!

با استفاده از 15 سال خود پیشرفت دانش جف ⠀ ایجاد کرده است یک برنامه کامپیوتری برای دستیابی به هدف به نام Affirmware مجسمه ساز 3.

Affirmware مراکز در اطراف استفاده از اظهارات مثبت و قدرت خود را و توانایی برای برنامه ذهن برای رسیدن به موفقیت. اثربخشی تصدیق است که به خوبی مستند شده و آنها را به تولید نتایج زمانی که آنها به درستی استفاده می شود.

اگر چه Affirmware با استفاده از تصدیق آن است که واقعا منحصر به فرد و شیب بر روی آنها. زمانی که من مشت خریداری شده این برنامه من کمی نا امید در نگاه Affirmware. اما من به زودی برای یادگیری است که شما هرگز نباید قضاوت یک کتاب توسط پوشش آن!

خوب آن است که چگونه جلا و یا فن آوری های پیشرفته Affirmware است که آن نقطه فروش. اگر چه من اعتقاد دارم که ظاهر این برنامه می تواند بهتر از آن است که این رویکرد برای دستیابی به هدف است که باعث می شود آن را یک برنامه بسیار عالی است.

Affirmware آثار در 12 روز برنامه خود را تغییر دهید با استفاده از روش منحصر به فرد آن به تصدیق. روزانه خود برنامه شروع می شود با ضربان دارای دو گوش است که برای تولید مورد نظر روانی دولت منجر به رشد خود قبل از Affirmware حتی واقعا لگد!

Affirmware سپس راهنماهای شما را با برخی از تکنیک های تجسم در حالی که شما در حال بمباران مثبت با هدف تایید پیام پنهان است.

مفهوم اساسی از Affirmware برنامه است که به حذف تمام منفی بلوک های روانی برای دستیابی به اهداف خود. این مهم ترین گام در هر هدف تعیین وظیفه است و اغلب نادیده گرفته شده توسط اکثریت مردم – از این رو که چرا بسیاری از شکست برای رسیدن به اهداف خود. Affirmware دستور شما را به نوشتن خود تاکید و پس از آن تکمیل جملات پس از آن توسط فلش بر روی صفحه نمایش خود را.

این Affirmware وظیفه را کشف ناخودآگاه خود مقاومت برای دستیابی به هدف خود را و اجازه می دهد تا شما را به از بین بردن آنها آن چیزهایی است که در درگیری مستقیم با دستیابی به هدف. ذهن ناخودآگاه همیشه در تلاش برای ایجاد هماهنگی در سیستم های باور – شما نمی باید باورهای متضاد. به عنوان Affirmware برنامه نویسی ذهن خود را با هدف آن نیروهای خود را ناخودآگاه مقاومت به سطح. ذهن ناخودآگاه شما خواهد شد بنابراین سعی کنید برای ایجاد جایگزین اعتقادات هستند که در تضاد با هدف.

هر خوب خود بهبود روش یا محصول باید قادر به از بین بردن خود را ناخودآگاه افکار و احساسات است که در حال مسدود کردن شما را از دستیابی به اهداف خود. Affirmware می کند و این بسیار منحصر به فرد و موثر است. با وادار کردن ذهن خود را برای تغییر آن باورها و دیدگاه های شما دوباره برنامه نویسی خودتان را در یک سطح عمیق.

12 روز تاکید طرح که Affirmware ارائه می دهد بیش از زمان کافی برای خلاص شدن از شر خود را از ناخودآگاه شیاطین که سگ تازی موفقیت خود را در توجه به هدف خاص. من نمی توانم استرس به اندازه کافی چقدر حفر عمیق به ناخودآگاه خود را برنامه نویسی و از بین بردن باورهای متضاد است که متوقف کردن پیشرفت شما بسیار مهم است. خود را در برابر هدف شما این است که تنها چیزی که توقف شما را از دستیابی به آن!

این Affirmware روش این است که واقعا منحصر به فرد و مهمتر از آن کار می کند! افزوده واقعیت است که Affirmware شامل تکنیک های تجسم پیام های پنهان باعث نمادها و با استفاده از قدرت تصدیق می کند این برنامه بسیار موثر – اگر شما از آن استفاده کنید!

من خواندن برخی از نظرات که دولت همه شما باید انجام دهید این است که به نوبه خود بر روی کامپیوتر شما و اجازه می دهد Affirmware را اجرا کنند. این غلط است! شما باید به انجام این کار. اما 12 روز و 10 دقیقه در روز است که شما با استفاده از Affirmware خواهد شد و احتمالا تغییر زندگی خود را در راه شما حتی نمی توانید تصور کنید.

[ad_2]