رئیس بانک مرکزی: تلاش آمریکا برای توقیف و انتقال وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا خنثی شد

[ad_1]

رئیس بانک مرکزی: تلاش آمریکا برای توقیف و انتقال وجوه بانک مرکزی ایران در اروپا خنثی شد

[ad_2]

Source link