دولت از برنامه درسی استفاده در 2019

[ad_1]

پس از 1990s مدارس محلی به طور فزاینده ای شده اند پیوست فدرال و ایالتی و منطقه آموزشی سازمان ها و تشکل های حرفه ای در مشارکت برای تبدیل و اصلاحات در مدارس آمریکا (کوهن, 1995). به خصوص پس از سال 1965 با تصویب ابتدایی و متوسطه آموزش و پرورش عمل می کنند (ESEA) فدرال سیاست undergirded توسط فدرال بودجه به شدت تحت تاثیر آمریکا تحصیل حتی اگر آن را اذعان کرد که آموزش و پرورش در درجه اول دولت محلی و مسئولیت.

ما انتظار داریم که اصلاحات آموزشی استراتژی و اصول است که کمک خواهد کرد که نزدیک دستاورد فاصله بین محروم و اقلیت های دانش آموزان و همسالان خود اجرا خواهد شد و گنجانیده شده به آمریکا درس. این استراتژی و اصول عبارتند از:

(1) افزایش مسئولیت پذیری متحده, مناطق و مدارس;

(2) بیشتر انتخاب برای والدین و دانش آموزان به ویژه کسانی که حضور کم انجام مدارس;

(3) انعطاف پذیری بیشتر برای دولت های محلی و آموزشی سازمان (LEAs) در استفاده از آموزش و پرورش فدرال دلار و

(4) یک تاکید قوی بر خواندن به خصوص برای ما جوانترین کودکان.

یکی از جنبه های پاسخگویی استراتژی نیازمند متحده برای اجرای ایالت پاسخگویی سیستم است که تحت پوشش تمام مدارس و دانش آموزان است. این سیستم باید مبتنی بر به چالش کشیدن دولت استانداردها در خواندن و ریاضیات سالانه تست برای همه دانش آموزان در کلاس های 3 تا 8 و سالانه ایالت پیشرفت اهداف اطمینان حاصل کرد که همه گروه از دانش آموزان را به مهارت در عرض 12 سال است. در ارتباط با این سیستم پاسخگویی یک سیستم پاداش و تحریم برای مدارس بر اساس عملکرد دانش آموزان و پیشرفت آنها را سالانه نسبت به ملاقات با استانداردهای.

ذاتی است و فرض بر این است که ارزیابی استفاده می شود که به عنوان یک معیار برای اندازه گیری اثربخشی مدرسه است که خود یک نمایشگاه و نمایندگی معتبر از آنچه در نظر گرفته شده بود که به عنوان تعریف شده توسط محلی توسعه استانداردهای مبتنی بر برنامه درسی. این “تراز” رخ نمی دهد به طور خودکار در میان انواع مختلف درسی و در عین حال میزان تراز وجود دارد که در میان آنها نقش عمده ای در رسیدن به عملکرد مورد نظر و دستیابی به نتایج مطلوب برای همه کودکان است.

انواع برنامه درسی

Glatthorn (1999) مورد بحث هشت نوع از برنامه درسی و چگونه آنها ممکن است تراز وسط قرار دارد به خدمت و آموزش دانش آموزان بهتر:

1. برنامه درسی پنهان و یا ناخواسته برنامه درسی چیزی است که دانش آموزان از مدرسه فرهنگ و آب و هوا و مرتبط با سیاست ها و شیوه های. این شامل عناصر مانند استفاده از زمان تخصیص فضای سرمایه گذاری برای برنامه ها و فعالیت ها و سیاست های انضباطی و شیوه های. این یک تأثیر قوی در دانش آموزان است. یک فعالیت با زمان کمی به آن اختصاص داده شده ارتباط برقرار دانشجویان که فعالیت های است که واقعا مهم است.

2. حذف برنامه درسی است و آنچه مانده است از برنامه درسی خواسته یا ناخواسته.

3. توصیه می شود در برنامه درسی است که کارشناسان در زمینه موضوع حمایت کند. شورای ملی معلمان ریاضی, برای مثال تا به حال تاثیر زیادی بر برنامه درسی ریاضیات در سراسر ایالات متحده است.

4. نوشته شده است (یا در نظر گرفته شده) برنامه درسی است که در این سند تولید شده توسط دولت سازمان آموزش و پرورش مدرسه, سیستم مدرسه و یا معلم به کلاس درس. آن را مشخص می کند چه باید آموخته شود.

5. پشتیبانی از برنامه درسی است, برنامه درسی موجود در کتاب های درسی و نرم افزار و چند رسانه ای مواد. این یک تأثیر قوی در آنچه آموخته است. اغلب معلمان با استفاده از کتاب های درسی به عنوان برنامه درسی خود را راهنمای.

6. تست شده (یا ارزیابی) برنامه درسی است, برنامه درسی گنجانده شده است که در آزمون های دولتی, مدرسه, سیستم آزمون معلم ساخته و آزمون. آن تأثیر فوق العاده ای بر آنچه معلمان آموزش. تا حد زیادی به معلم پاسخگویی معلمان تمرکز بیشتر بر روی آنچه که در تست برنامه درسی از آنچه که در نوشته برنامه درسی.

7. تدریس برنامه درسی است, برنامه درسی که معلمان در واقع ارائه به دانش آموزان است.

8. آموخته درسی چیزی است که دانش آموزان آموخته به عنوان نشان داده شده توسط عملکرد خود را در آزمون و ارزیابی.

که برنامه درسی باید در تراز وسط قرار دارد ؟ با توجه به Glatthorn (1999), نوشته شده است و توصیه می شود برنامه درسی باید در تراز وسط قرار دارد به طوری که آنها منعکس کننده توصیه می شود استانداردهای سازمان حرفه ای است. را کنار گذاشته و نوشته شده است برنامه درسی باید در تراز وسط قرار دارد به منظور تکمیل فرایند یادگیری است. Glatthorn یادداشت به عنوان مثال برای بسیاری از دانش آموزان زبان انگلیسی ممکن است یک “زبان دوم”; بنابراین چنین باید در نظر گرفته شده را به حساب در طراحی زبان هنر برنامه درسی. اگر سهام اصل کاربردی زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم خواهد بود یک نظر ضروری خواهد بود و از جمله در نوشته برنامه درسی.

پشتیبانی و نوشته شده درسی نیز باید در تراز وسط قرار دارد و در عین حال مطالعات اخیر نشان داده اند که بیش از حد اغلب همپوشانی بین این دو نوع برنامه درسی نسبتا کوچک است; به عنوان کمی به عنوان 25 درصد از محتوای یک دولت درسی راهنمای به نظر می رسد در دولت به تصویب رسید کتاب درسی. آزمایش و آموخته های درسی نیز باید در تراز وسط قرار دارد. اطلاعات از این تراز باید به کمک معلمان آگاه از دانش آموزان نقاط ضعف به طوری که یک برنامه آموزشی است که پاسخگو به نیازهای خود را می توان توسعه یافته است. تراز تدریس و تست شده برنامه درسی بسیار مهم است زیرا آن را به طور مستقیم تحت تاثیر آموخته های درسی.

در نهایت باید وجود داشته باشد تراز بین تدریس و آموخته درسی که در آن شکاف اغلب می تواند رخ دهد. شکاف هستند و با توجه به عوامل مختلف است. عوامل محیطی ممکن است منحرف کردن اذهان دانش آموزان از یادگیری است. معلم عواملی که در حال آشکار در برنامه ریزی, مدیریت کلاس درس و آموزش به کمک تراز (یا انحراف) از تدریس و تست شده برنامه درسی منجر به کاستی در آموخته های درسی. و سوم, دانش آموز, عوامل معلولیت نفوذ نظیر فقدان انگیزه و مشکلات عاطفی نیز نقش مهمی در تراز تدریس تست شده و آموخته درسی.

نتيجه گيری

بررسی و گزارش در حدی که وجود دارد این است که توافق میان انواع عمده ای از برنامه درسی در آموزش تحویل سیستم بسیار مهم است تعهد به خصوص در این دوران پر مخاطره تست و پاسخگویی. عواقب ترک چنین شواهد کشف نشده و گزارش نشده است بیش از حد بزرگ برای مدارس محلی و به ویژه برای کودکانی که بیش از حد اغلب قرار داده شده در معرض خطر تبدیل شدن به قربانیان سیاست های آموزشی هستند که به خوبی در نظر گرفته شده اما ضعیف توسعه یافته اجرا شده یا اجرا. همانطور که با تمام انواع از اصلاحات آموزشی یک سوال مهم است که سزاوار معتبر پاسخ این است که آیا استراتژی ها و اصول در نظر گرفته شده برای پیاده سازی و اختلاط در حال ساخت یک تفاوت در (1) نوع یا کیفیت آموزش با تجربه با دانش آموزان و (2) این سطح از موفقیت دانش آموزان است که نتایج حاصل از آن آموزش. حداقل این مهم است که به صورت محلی و ایالتی و ملی سیاستگذاران به اطلاعات است که نشان می دهد که آیا مفروضات ذاتی در اظهارات خود سیاست ها و لوایح در واقع پشتیبانی شده توسط واقعیت است.

منابع

کوهن, D. A. (1995). چه سیستم در سیستمیک اصلاحات ؟ آموزشی محقق, 24(9), 11-17, 31.

Glatthorn, A. A. (1999). برنامه درسی تراز بازبینی. مجله درسی و نظارت, 15(1), 26-34.

[ad_2]