دمپر چیست و انواع آن کدامند؟

دمپر گرد فی مابین کانالی برای تهیه و تنظیم یا این که انسدادِ میزان و فشارِ هوای عبوری از نتورک هوا حیاتی بازه زمانی گرد ساخته میگردد. دمپر کرد میان کانالی نیز عموماً از ورق گالوانیزه حیاتی ضخامت یک میل به بالا ساخته میگردد. قیمت دمپر ضدحریق برقی بنا به تجهیزاتِ مصرفی در آن، از بها دمپر ضدحریقِ فیوزدار به صورت معناداری فراتر است. علتِ نامگذاریِ همین دمپر به این نام، حالتِ باله های پروانه ای شکلِ آن در زمانِ باز بودنِ دمپر گرد است. این مدل عملکرد سبب ساز می شود که مجرای عبور هوای دمپر صرفاً دارای واضح یا این که خاموش شدنِ فن، باز یا بسته شود که از جمله مزایای همین شیوه همین هست که اولا از پِرتِ انرژیِ گرمایشی و سرمایشیِ محفظه جلوگیری می گردد و در تابستان و زمستان ، از خروج و تخلیهی هوای مطبوعِ محفظه جلوگیری به کار می آید و ثانیا در زمانهایی که فن عمل نمینماید راهِ ارتباطِ خارج به داخل مسدود میگردد و از نفوذِ گردوخاک یا غبار و آلودگی به گوشه و کنار خودداری میگردد و ثالثاً از ورود پرندگان یا حیوانات وحشرات به داخلِ محفظه جلوگیری میشود. همانطور که اشاره گردید بدنه دمپر هوا عموما ً از ورق گالوانیزه و دستکم حیاتی ضخامت یک میلیمتر تولید میشود. دمپر ضد حریق جهت خودداری از نشر حریق از شیوه نتورک های هوا می شود و در واقع اصلی عملکردِ خویش از تکثیر حریق به دیگر مقاطعِ گوشه و کنار ممانعت مینماید. در واقع بدنه داخلی دمپر هوابُر از یک حجمِ نیم هلال تشکیل یافته که ارتفاعِ همین حجمِ نیم هلال کلیدی ارتفاعِ داخلیِ قابِ فریمِ دمپر و عرضِ همین حجمِ نیم هلال اساسی عرضِ داخلیِ قاب قاب دمپر نیز ترازو بوده و همزمان اهمیت عملکردِ مدل دمپر ، این حجمِ نیم هلال به رخ یکپارچه و واحد آغاز به بستن یا گشوده کردنِ مسیرِ عبورِ مجرای هوای دمپر مینماید. این تیغه ها به وسیلههیک اهرمِ واحد که به تمامِ تیعه ها متصل می باشد اساسی واضح شدنِ فن ،همزمان آغاز به باز شدن می کنند و فورا مهم خاموش شدنِ فن، هم زمان بسته می شوند. دمپر بادی در نمای بیرونیِ خود حیاتی تیغه هایی هست که سازه به کاربردِ بخصوصِ همین دمپر بدون شک می بایست از ورقِ آلومینیومی سبک ساخته شوند تا در برابرِ فشار هوای خروجی از رشته کمترین مقاومت را از خود نشان دهند و اصلی فشار هوای حرفه شروع به بازشدن نمایند. دمپر هوابُر از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میل تولید می‌شود و در مسیر شبکه هوا سبب تنظیم فشار هوای عبوری میشود. دمپر صدحریق نیز از ورق گالوانیزه به ضخامت یک میل به بالا ساخته میگردد. از عواملِ اثر گذار در ارزش دمپر (علی الخصوص قیمت دمپر ضدحریق) ،قیمت فیوز و فنرِ دمپرِ ضد موتور دمپر کانال حریق می یاشد. در اینجا لازم به ذکر است که به جهت کاربرد دمپر ضد حریق می توان از یک دمپر موازی اصلی دسته دمپر برقی که به یک سنسور دود و حرارت مرتبط میباشد نیز به کار گیری نمود. جنس دمپرهای صنعتی از گالوانیزه و یا این که آلومینیوم می باشد.