دستگیری تعدادی به اتهام فعالیت برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه در کرمان

[ad_1]


با توجه به شیوع بیماری کرونا مقرر گردید که به هیچ عنوان متهمین از زندان به مراجع قضائی اعزام نشوند و جلسات تحقیق و رسیدگی به صورت الکترونیکی و از طریق ویدیو کنفرانس صورت گیرد

[ad_2]

Source link