دستگاه نیتروژن ساز در بسیاری از صنایع کاربرد دارد

جذب نوسان فشار ( PSA ) : دستگاه ساخت نیتروژن نوعی سیستم به جهت جدا کردن و غنی سازی نیتروژن از اکسیژن می باشد . دستگاه ایجاد نیتروژن جذب نوسان فشار ، به ساخت کنندگان حیاتی این صنعت یاری می نماید تا در او‌لین زمان در این رقابت ، به جهت دستیابی به بها افزوده مؤثر ، غالب شوند. این فعالیت متناوب، به وسیله مدار کنترل پیوسته مهم در اختیار گرفتن شیر های برقی در دست گرفتن می شود. نیتروژن می تواند در طی 10-15 دقیقه پس از شروع و خاموش شدن با فشار دادن کلید ساخت شود. دستگاه ساخت نیتروژن جذب نوسان فشار نوع جدیدی از تجهیزات جداسازی هوا می باشد که کلیدی هوای فشرده شده به تیتر ماده اول و غربال مولکولی کربن به تیتر جاذب قیمت دستگاه نیتروژن ساز صنعتی است. تمامی ما این را می دانیم که هوا حساس 78% نیتروژن و 21% اکسیژن و 0.009% گاز آرگون است. مهم به کارگیری از فرآیند PSA در دمای ساده و فشار کم ، میزان جذب اکسیژن و نیتروژن در نوسان فشار (PSA) در غربال مولکولی کربن کلیدی به کار گیری از سرعت نشر هوا گوناگون هست ، از شیوه دریچه در اختیار گرفتن فشار قابل در اختیار گرفتن به جهت گشوده نمودن و بسته شدن ، متوجه جذب فشار و سلب خلاء می شوید. جوشکاری انتخابی ، تصفیه و محاصره با نیتروژن. 1000 Nm3 در ساعت ، دستگاه تولید نیتروژن بی آلایش ازت اهمیت دستگاه تصفیه گاز نیتروژن به یک جور نیتروژن اهمیت خلوص بالا تبدیل می شود. نفت: می اقتدار از آن برای تصفیه نیتروژن کشتی های خط لوله در سیستم ، مالامال نمودن نیتروژن ، ردوبدل و تشخیص نشت مخازن ذخیره سازی ، محافظت از گاز قابل اشتعال و همینطور هیدروژناسیون دیزل و اصلاح کاتالیزوری استفاده کرد. روند ، اکسیژن مجزاسازی تام ، نیتروژن ، اخذ نیتروژن دارای خلوص بالا ، خلوص نیتروژن و میزان ساخت گاز با اعتنا به نیاز مشتریان قابل تهیه است. خلوص نیتروژن ساده به طور دلخواه فی مابین 95 تا 99.99 adjust تهیه می شود ; دستگاه ایجاد نیتروژن با خلوص بالا می تواند بین 99٪ و 99.999٪ در مورد کاربر تنظیم شود. البته تعداد خروجی های دستگاه هم جزو مورد های اهمیت در گزینش میزان بها دستگاه نیتروژن ساز است.