در این روزهای کرونایی، سالمندان را نیازارید

[ad_1]

سالمندان با تنها ماندن احساس پوچی و افسردگی می‌کنند و با خود فکر می‌کنند که دیگر کاربردی نخواهند داشت و مشکلاتی نظیر فوت همسر و بیماری و کهولت سن و … میزان افسردگی آنان را تشدید می‌کند.

[ad_2]

Source link