درهم و برهمی کمپین – حفظ موفقیت خود را

[ad_1]

می خواهید در یک قلب برای انجام یک چیز به خاطر خود; به لذت بردن از انجام آن; به تمرکز همه انرژی بر آن-که نه تنها مطمئن ترین تضمین موفقیت. همچنین درست بودن خود. آملیا ارهارت

زندگی درهم و برهمی-رایگان برای همیشه لطفا برای. آیا شما متوجه چگونه درهم و برهمی است که مانند یک بومرنگ–به نظر می رسد به بازگشت سرعت ؟ بهترین راه برای جلوگیری از “اثر بومرنگ” است به ارتکاب به یک راه زندگی است که پشتیبانی از جدید خود را حل و فصل برای ماندن درهم و برهمی-رایگان برای همیشه لطفا برای. پنج گام درهم و برهمی کمپین is not a step-by-step خطی روند. در عوض, آن را مانند یک دایره در ادامه ناگسستنی خط. شما همچنان به طراحی چشم انداز خود را از بین بردن خود را بهانه ارتکاب وقت خود را خود را انتخاب کنید ابزار و حفظ موفقیت خود را. به عنوان هر یک تنظیم جدید و یا به چالش می رسد شما می دانید دقیقا چه باید بکنید بعد.

در اینجا شش گزینه برای شما به اکتشاف:

o دوباره آزادی خود را بدون درهم و برهمی ایده آل تنظیم. به عنوان شما همچنان دایره خود را درهم و برهمی مبارزات انتخاباتی خود را به یاد داشته باشید تصویر ایده آل خود را تنظیم. به یاد داشته باشید که چگونه است که تنظیم به شما کمک کرد احساس و عمل است. شناسایی برخی از نماد چقدر خوب تنظیمات خود را احساس می تواند. این ممکن است یک مجموعه از “قبل” و “بعد از” عکس یک قطعه از هنر یک مجموعه خاص از منسوجات و گل های تازه. دوباره این نماد به طور منظم و استفاده از آن برای کمک به شما اقامت متعهد به یک عمر زندگی بدون درهم و برهمی.

o کشف برگزاری و رها. ضبط برخی از افکار و اکتشافات که شما تا به حال تجربه با برگزاری به موارد و رها از موارد دیگر در این درهم و برهمی مبارزات انتخاباتی. چه شد سه مورد آسان به اجازه رفتن ، چه سه شما در حال حاضر باید یک تجدید قدردانی ؟ آنچه در سه چیز شما می توانید به دیگران برای تماشای آنها لذت در استفاده از آنها ؟

o شناسایی کاربران دیگر خواهد شد که بهره مندی از مازاد خود را. لیست سازمان ها و افراد شما لذت بردن از کمک به. لیست اطلاعات تماس خود را و شرایط پذیرش کمک های مالی از شما. آیا اهدای خود مازاد آن را آسان تر به اجازه رفتن از همه چیز ؟

o برنامه زمان/انتخاب طرح به صورت منظم و با توجه به سازماندهی. شناسایی زمان های خاص به صورت منظم سازماندهی وظایف و بلوک های زمان برای متناوب هستند. بهتر است برای شما به کنار یک هفته یک ماه و همه چیز را به انجام و یا شما ترجیح می دهند که بیست دقیقه در روز و سه بار در هفته به نگه داشتن آن را تحت کنترل ؟ هیچ سیستم مناسب است مگر اینکه آن را برای شما کار می کند. توجه داشته باشید در زیر زمان و برنامه ریزی شما به دنبال خواهد داشت.

o ایجاد سیستم های پشتیبانی و/یا پاسخگویی. چه آن را به نگه داشتن خود را حل و فصل ، آیا شما بهتر عمل از جاذبه به چشم انداز خود را و یا از یک میل برای فرار از درهم و برهمی تله است ؟ که شما را تشویق می کند در روند ؟ چه روش فرد یا روند نگه می دارد شما را در هدف ؟ آیا شما استفاده از پاداش و یا انگیزه برای خودتان نگه دارید رفتن ؟ لیست سه عنصر از حمایت و یا پاسخگویی است که برای شما کار می کنند.

o جشن موفقیت. در هر فرایند طول عمر ما نیاز به زمان را به جشن موفقیت های ما. این کمک می کند تا به ما یادآوری می کنند که تا چه حد ما می آیند و تقویت عزم ما برای ادامه. گاهی اوقات این جشن کوچک و خصوصی گاهی اوقات آن را عجیب و عمومی است. آیا شما اجازه می دهد خود را به ویژه از pampering را لوکس زمان با زمان را برای سرگرمی و یا شور ؟ لیست برخی از راه های که شما موفقیت را جشن می گیرند. درخواست مردم دیگر بیش از حد و ضبط برخی از پاسخ های خود را.

[ad_2]