دردسرهای مستانه (11): زندگی مشترک یا معامله اقتصادی؟!

[ad_1]


منصور: مگه من تا حالا بهت خیانتی کردم؟/ مستانه: یعنی تو تمام 24 ساعت تمام روزهای هفته فقط کار می کنی؟ چرا فکر می کنی من خنگ و بی عقلم؟

[ad_2]

Source link