دردسرهای مستانه (10): مذاکره بعد از 7 ماه

[ad_1]


مستانه دوباره وسط حرف منصور پرید و گفت: مردشور این خوشبختی رو ببره که نه نیاز عاطفی توش دیده شده نه نیاز جنسی. خوشبختی که فقط طلا و خونه و ماشین نیست.

[ad_2]

Source link