دردسرهای مستانه (قسمت آخر): تحلیل آنچه گذشت

[ad_1]


رشوه دادن در زندگی زناشویی یعنی کاری که یکی از زوجین وظیفه دارد انجام دهد، اما فقط در شرایط خاص و برای جلب رضایت طرف مقابل و دریافت یک امتیاز دیگر انجام می دهد.

[ad_2]

Source link