درخواست توقف مالچ‌پاشی در کشور

[ad_1]


متخصصان امیدوارند با وجود 2بار صدور دستور توقف مالچ‌پاشی از سوی قوه قضاییه و علم وزیر جدید نسبت به بیولوژی خاک، پروژه‌های مالچ‌پاشی در سراسر کشور متوقف شود.

[ad_2]

Source link