درباره بیماری‌های زونوتیک/ چرا عفونت‌های حیوانات برای انسان بسیار خطرناک هستند؟

[ad_1]


بیماری های زونوتیک که به بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان گفته می شود تا پیش از این که کووید-19 در کانون توجهات قرار بگیرد نیز تعداد زیادی از مردم جهان را تحت تاثیر قرار داده اند.

[ad_2]

Source link