دانمارک سفیر عربستان را احضار کرد/ اتهام: ارتباط با یک گروه تروریستی جدایی طلب ایرانی

[ad_1]

دانمارک سفیر عربستان را احضار کرد/ اتهام: ارتباط با یک گروه تروریستی جدایی طلب ایرانی

[ad_2]

Source link