دانشگاه بقیه الله سپاه: اهدای کیت تشخیص کرونا به مردم آمریکا

[ad_1]


ما با دولت آمریکا دشمن هستیم، نه مردمش و کیت‌ها تحویل سفارت سوئیس شدند.

[ad_2]

Source link