دانستني هاي جالب در مورد كفش

اين كفشها نسبتاً گشوده بوده و امكان تبادل هوا ميان بيرون و درون كفش را فراهم مي آورند و سبب ساز مي شوند كه گرما در كفش ايجاد نشود، اما همين كفشها هم استانداردهاي مختص خودشان را دارند. هر مردي علاوه برداشتن يك جفت كفش كتاني معمولي، به كفشهاي ديگري هم نياز دارد: يك جفت كفش رسمي؛ يك جفت صندل راحتي؛ و يك جفت چكمه جذاب. بسياري از گذشتگان بر اين اعتقادوباور بودند كه نقاط خاصي از كف پا نمايانگر تندرست بخشهايي از تن است و نياز به مراقبت زيادي داراست تا در همگی حال، خرید کفش اسپرت پسرانه سایز 39 انسان ادب داشتهباشد. كفشهاي پاشنه بلند لغزيدن و بزمين خوردن، درد كمر و پا و تغيير در فرم پا را بدنبال دارند. راه و روش رفتن اساسی كفشهاي پاشنه بلند براي كسانيكه طولانی تر وزن دارا‌هستند سبب عدم تعادل ميشود. حیاتی آغاز تابستان و گرمتر شدن هوا، انواع ديگري از كفشها موسوم به كفشهاي تابستاني يا صندل وارد بازار مي شوند. به کار گیری از اين كفشها، باعث زيباتر شدن حركات و برقراري تعادل بيشتر زمان راهرفتن ميشود. دكتر تركان حیاتی اشاره به استفاده از كفشهاي لژدار كه طول كفي كفش از قسمت پاشنه تا پنجه پا ادامه دارد و اختلاف آن يك تا دو سانت نيست، اظهار داشت: غالبا نوك باريك و پاشنه بلند كفش باعث انتقال وزن تن به جلوي پا و تغيير شكل درانگشتان و بيرون زدگي استخوان پا به خارج مي شود. زنان ده برابر بيشتر از مردان از درد پاهايشان شكايت دارا‌هستند و دليل آن پوشيدن كفشهاي پاشنه بلند می باشد كه پنجه آن تيز بوده و به انگشتان پا فشار مي آورند. 1)كفش مناسب كفشي است كه هنگام پوشيدن طولانيمدت، پا را زیر فشار قرار ندهد. پوشيدن اين كفشها در درازمدت، باعث التهاب تاندون آشيل پا مي گردد كه بسيار دردناك و آزاردهنده است، ولي به افرادي كه مايل به پوشيدن صندل هستند توصيه مي كنيم، چنانچه قصد پياده رويهاي طولاني تر از 20 دقيقه را داريد، به هيچ وجه صندل نپوشيد و از كفشهاي استاندارد ديگر استعمال كنيد. به جهت اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از کفش پسرانه حمید اسپرت ، شما احتمال دارد می توانید حیاتی ما در ورقه وب تماس بگیرید.