داستان رزمی‌کاران ایران باستان (فیلم)

[ad_1]

دستانش را به‌حالت گارد دفاعی گرفته و پاها را باز کرده. در قسمت دهم از مجموعه «ایران به روایت آثار» ماجرای پیکرک‌های رزمی‌کار را در ایران باستان ببینید.

[ad_2]

Source link