داروغه زاده (معاون سابق سازمان سینمایی) تبرئه شد

[ad_1]


داروغه زاده در زمان ریاست سابق قوه قضائیه، به دلیل صدور مجوز برای فیلم هایی نظیر «ارادتمند، نازنین بهاره و تینا»، «عرق سرد»، «کاناپه» ، «خوک» و … تحت تعقیب قرار گرفت.

[ad_2]

Source link