خود نظم و انضباط است مهم برای موفقیت در زندگی

[ad_1]

مهارت و ظرفیت برای رشته شما به استاد خود برای مدیریت خودتان را به کنترل خود در می رود دست با موفقیت در هر زمینه حرفه ای است. با توجه به Elbert Hubbard “خود – نظم و انضباط است که توانایی خود را انجام آنچه شما باید انجام دهید زمانی که شما باید آن را انجام دهید, آیا شما احساس می کنید آن را دوست دارم یا نه.” مردم می تواند به توسعه زیر عادت خود را آینده ای روشن – هدف جهت گیری نتیجه جهت اقدام گرایش مردم گرایش بهداشت جهت صداقت صداقت و خود نظم و انضباط.

تصمیم گیری به وضوح در جدید عادت خوب. اگر شما می خواهید خود را به توسعه تادیب نفس و نوشتن آن را به عنوان یک هدف در یک مقاله و یا ایستادن در مقابل آینه و می گویند “من بسیار خوب و منظم فرد در همه چیز من انجام دهد.” این کار باعث افزایش اعتماد به نفس خود را در شما. تکرار این عنوان اغلب به عنوان امکان پذیر است و با شور و شوق به اندازه و اعتقاد خود را به عنوان امکان پذیر است. بیشتر شما تکرار این بیشتر احتمال دارد آن است که ذهن ناخودآگاه خود را در پایان آن را قبول و شروع به تنظیم افکار خود را به کلمات عمل و رفتارهای متناسب با آن است.

تصور کنید خودتان را به عنوان اگر شما در حال حاضر جدید عادت خوب نمونه. تجسم خود را به عنوان در حال حاضر با دقت فرد است که شما می خواهید برای تبدیل شدن به در آینده است. نگه داشتن در ذهن بصری خود را در ذهن فعال است و به صورت خودکار با تصاویر ذهنی. همه توسعه در زندگی و شخصیت شروع با توسعه در خود تصاویر ذهنی. استفاده از تخیل خود را به طور منظم در ترکیب خود را با affirmations مثبت است.

Emotionalize تایید و تخیل. نگاهی به چند دقیقه در هر روز به واقع تجربه احساس بودن فوق العاده استثنایی و درخشان بشری است که شما تعیین کرده اند برای تبدیل شدن به. شروع به خانه جدید خود را عادت خوب با اعتماد به نفس. فرض کنید نقش اقدام به عنوان اگر شما استخدام شده بود به انجام این نقش در یک فیلم و یا بازی. بیشتر به شما عمل می کنند دقیقا به عنوان اگر شما در حال حاضر عادت بیشتر شما واقعا تبدیل به فرد است که شما می خواهید.

به دیگران بگویید که شما تعیین کرده اند که برای ساخت این عادت جدید. هنگامی که شما به دیگران در شما ایجاد انگیزه و حمایت خود را. اما به اشتراک گذاری با هر کسی است که دوست خوب شما. شما همچنین نیروی خود را به طور مداوم عمل مطابق با اهداف چون شما می دانید که دیگران در حال تماشای. بارها و بارها نظر خود را در توسعه و پیشرفت به صورت منظم. در پایان روز, خلاصه رفتار خود را در طول روز نسبت به ارزش ها و عادات شما در حال تلاش برای ساخت.

[ad_2]