خودکشی جوان کنکوری/ مقصر کیست: نظام آموزشی، جامعه یا خانواده؟

[ad_1]


اگر می خواهیم فرزندان مان گرفتار این وضعیت نشوند ترس را القا نکنیم. دلیلی برای ترسیدن نیست. خوش بختی آن سوی ترس است…

[ad_2]

Source link