خداوکیلی تا این حد عاشق «خسرو سینایی» بودید؟

[ad_1]


حجم عظیم مطالبی که در رثای خسرو سینایی منتشر شده است آدم را به فکر وا می‌دارد آیا واقعا چنین شناخت و قرابتی با خسرو سینایی و آثارش وجود داشت؟ یا یک چشم هم چشمی است و …

[ad_2]

Source link