حیوان خانگی پرندگان – تاثیر تقاضای داخلی در زیستگاه های طبیعی عجیب و غریب و خارجی پرندگان

[ad_1]

پرنده نگه داشتن بسیار محبوب گذر زمان در سراسر جهان است. با این حال تقاضا برای عجیب و غریب و یا خارجی پرندگان در گذشته و در انسان افزایش نفوذ تا به حال یک اثر دراماتیک بر روی سهام و زیستگاه طبیعی خود را. خوشبختانه قوانین جدید در حال معرفی سراسر جهان در تلاش برای حفظ اکوسیستم قرار داده و چه گرفته شده است.

چند وقت پیش بسیاری از پرندگان وحشی دستگیر شدند از منابع به نگهداری در اسارت با هدف پرورش برای حیوان خانگی باغ وحش و پرنده بازار. این متاسفانه منجر به بسیاری از پرنده وحشی گونه بودن را به انقراض نزدیک. خوشبختانه امروزه این فعالیت ها به دقت نظارت و ای اداره در سراسر جهان که رفته برخی از راه برای بازگرداندن وحشی سهام. متاسفانه بسیاری از گونه ها هنوز هم در معرض خطر – به یک حد بحرانی در برخی موارد چندان دقیق و سیاست گذاری و نظارت بر روش نیاز به مداوم برای چند دهه هنوز در راه اند – برخی احتمالا به طور دائم. اما انسان است که در حال حاضر شروع به متوجه آسیب انجام می شود به حیوانات وحشی بومی زندگی گیاهی و زیستگاه های طبیعی و به طور مداوم در تلاش برای پرداخت آنچه گرفته شده پس با خوش بینی, همه چیز تنها می تواند بهتر برای حیات وحش, اما, این بدون شک به اثبات می شود بسیار طولانی کار. تنها با تعهد و عزم و اراده این بود به دست آورد.

بسیاری از کشورها در حال حاضر با ممنوعیت واردات دام داخلی و بسیاری از دیگران تحمیل یک رژیم سفت و سخت با توجه به این موضوع است. این البته کاملا احتیاط لازم برای کمک به دستیابی به نتایج مورد نظر است. این البته به این معنی نیست که بسیاری از قبلا به راحتی در دسترس عجیب و غریب و یا خارجی حیوانات خانگی در حال حاضر باید به تربیت در کشور برای دیدار با تقاضا در بازار است. این همراه با تورم است و در نهایت تاثیر بر در دسترس بودن و هزینه های مرتبط با هر گونه; آنها نه به عنوان ارزان به عنوان آنها استفاده می شود! با این حال بسیاری از عجیب و غریب و یا خارجی حیوان خانگی پرندگان هستند به راحتی در دسترس با قیمت مناسب با محبوب ترین نژاد بودن حداقل هزینه.

بسیاری از مردم در حفظ و پرندگان به عنوان حیوانات خانگی و بسیاری از علاقه مندان ظاهر می شود در همه زمان ها تا بازار به هیچ وجه اشباع شده و هنوز هم وجود دارد مقدار تقاضا. این اطمینان را می دهد که پرورش شرایط در حال بهبود به طور مداوم با تکنولوژی جدید بودن گنجانیده شده به منظور بهبود شانس موفقیت. همچنین بسیاری از پرورش دهندگان خصوصی با استفاده از تقاضا برای کمک به صندوق هزینه نگه داشتن پرنده خود را سرمایه گذاری. پرورش انبوه است که هنوز هم در جریان است اما خوشبختانه جدید رژیم هستند و اغلب در حال گنجانیده شده برای بهبود شرایط زندگی پرندگان در اسارت گاهی اوقات در آورده با تاثیر از حقوق حیوانات فعالیت اما این چیز خوبی است و تنها می تواند کمک کند.

خلاصه تقریبا هر کسی با تمایل به نگه داشتن عجیب و غریب و یا خارجی پرندگان به هر دلیلی می توانید پیدا کردن بسیاری از را انتخاب کنید و در کمی هزینه. تقریبا در هر فروشگاه حیوان خانگی در متمدن جهان خواهد شد که سهام پرنده حیوان خانگی مربوط به مواد غذایی و تجهیزات. پرنده نگه داشتن است اثبات می شود یک مطلوب گذر زمان با یک بازار گسترده برای دیدار با تقاضا است.

[ad_2]