حمایت سازمان جهانی بهداشت از ایران برای مقابله با آنفلوانزا با ارسال تجهیزات

[ad_1]

مرکز ملی آنفلوانزای ایران در سال ۱۹۶۹ به سیستم جهانی نظارت و پاسخگویی آنفلوانزای سازمان جهانی پیوست.

[ad_2]

Source link