حضور در یک کالج است که پشت خود را

[ad_1]

بیش از دو میلیون دانش آموز وارد دانشگاه هر سال با انتظار است که در این دانشگاه حضور آنها خواهد شد مراقبت از آنها را زمانی که مشکلات و شرایط اضطراری تا پاپ. برخی از دانش آموزان خواهد بود خوشحال با راه کالج خود را در پاسخ به مسائل خود را در حالی که دیگران نا امید خواهد شد و برخی حتی ممکن است خشم.

بنابراین بسیاری از چیزهایی که اتفاق می افتد در محیط های دانشگاهی امروز که دانشجویان ورودی هرگز پیش بینی است. برای بهتر مقایسه شامل این عوامل هنگام ارزیابی دانشگاه برای حضور در.

کالج مقايسه عوامل

1. اطلاعات معتبر – آیا کالج انجام یک کار خوب از اطلاع رسانی به دانش آموزان در مورد خوب و بد و زشت است ؟

2. محیط زیست – مدیران و اساتید دانشجو – گرا ؟ آنها نگران یادگیری دانش آموز و موفقیت است ؟

3. دانش آموزان – در حال شاگردی شاد و دوستانه و مفید است ؟ حتما به صحبت می کنند با به عنوان بسیاری از دانش آموزان به عنوان امکان پذیر است. سعی کنید به صحبت کردن با برخی از دانش آموزان در این زمینه خود را از مطالعه.

4. جرم و جنایت هستند پردیس و مناطق اطراف آن بی خطر است ؟ چگونه بسیاری از دزدی در محل پردیس دانشگاه در هر سال ؟ آیا این کالج ارائه دانش آموزان با آمار و ایمنی مشاوره ؟ چگونه موثر است نیروی امنیتی? چگونه بسیاری از دانش آموزان سرقت شد یا حمله سال گذشته ؟

5. تجاوز جنسی و ضرب و جرح – آیا دانشگاهی خود را گزارش و انتشار آمار تجاوز? تجاوز به عنف است پیشگیری و آموزش به دانش آموزان ارائه? در حال متجاوزان برخورد با سرعت و محکم? چگونه بسیاری از تجاوز صورت گرفته در طول پنج سال گذشته?

6. استفاده از مواد مخدر – چگونه از رواج مواد مخدر در این کالج ؟ هنگامی که آخرین مخدر raid ؟ چه نوع کمک به دانش آموزان معتاد را دریافت خواهید کرد ؟ چگونه بسیاری از مرگ و میر ناشی از استفاده از مواد مخدر ؟

7. الکل است که این حزب ، الکل مجاز در دانشگاه ؟

8. متوحش کننده – آیا Sororities, اخوت, باشگاه ها, سازمان ها و افتخار جوامع استفاده متوحش کننده به عنوان بخشی از خود شروع روند ؟

9. مرگ و میر در دمای چگونه بسیاری از دانش آموزان در هر سال می میرند? چه سابقه پنج سال از مرگ است ؟

10. اورژانس اطلاع, روش نگه داشتن دانش آموزان امن هنگامی که وجود دارد یک فرد خطرناک در محوطه دانشگاه بسیار مهم است. روش چیست ؟ چگونه موثر است در گذشته ؟

11. کمک های پزشکی – چگونه پاسخگو و موثر است که در دانشگاه های پزشکی بخش? تا چه حد این بیمارستان ؟ آیا دانش آموزان می دانید چگونه می توانید به کمک هنگامی که وجود دارد یک اورژانس پزشکی است?

12. تدریس خصوصی – است, تدریس خصوصی در دسترس دانش آموزان در این زمینه خود را از مطالعه ؟ کمک در دسترس از اساتید خود را?

13. تنوع – وجود دانش آموزان مدیران و اساتید مختلف و نژادها و ادیان و فرهنگ ها در خود دانشگاه در خوابگاه و کلاس های درس را ؟

14. آزار و اذیت – چگونه دانشگاهی خود را در برخورد با دانش آموزانی که به طور مداوم آزار و اذیت دیگران ؟ دانش آموزان در حال آزار و اطلاع از گزینه های خود را و حقوق ؟

15. حل اختلاف – وجود یک فرآیند حل اختلافات در محل و ابلاغ به دانشجویان است ؟ کار می کند ؟

16. کمک های استخدام – پس از جستجوی کار آماده سازی یک فرآیند مداوم است که آغاز می شود در سال اول دانشگاه و به پایان می رسد زمانی که دانش آموز می پذیرد کار می کند این دانشکده قرار داده و به اندازه کافی زمان مردم و منابع را به کمک به دانش آموزان آماده شده است ؟

17. باشگاه سازمان ها و فعالیت ها – کالج ها که ارائه لذت بخش تجربه کالج ارائه انواع راه هایی برای دانش آموزان برای یادگیری, شرکت کمک می کند و موفق می شوند. آیا کالج نیازهای خود را در این زمینه ؟

18. پارکینگ – دانش آموزان با خودرو باید بررسی در دسترس بودن هزینه ها, قوانین و مجازات در مورد پارکینگ در محوطه دانشگاه. است پارکینگ وضعیت قابل قبول به شما ؟

19. در زمان فارغ التحصیلی نرخ دسترسی مورد نیاز کلاس می تواند یک مشکل برای دانش آموزان به عنوان آنها نزدیک فارغ التحصیلی. آیا کالج اولویت را به طبقه فوقانی دانش آموزان است که باید به یک کلاس به منظور فارغ التحصیل است ؟ پرداخت برای ترم یکی دیگر گران است راه حل.

20. خدمات مشاوره – تعداد زیادی از دانشجویان دریافت مشاوره. آنچه که در دسترس بودن و اثربخشی مشاوران شما ممکن است نیاز است ؟

21. هزینه / شهرت – آیا کالج شهرت خوبی در این زمینه خود را از مطالعه ؟ چگونه بسیاری از کارفرمایان بازدید از دانشگاه برای جذب دانش آموزان در این زمینه خود را? شما باید در نظر بگیرید رفتن به یک گران تر کالج یکی که جذب کارفرمایان در این زمینه خود را?

به عنوان دانش آموزان و والدین آنها تحقیقات بازدید و ارزیابی دانشگاه در لیست خود آنها باید حفاری عمیق برای کشف اطلاعات لازم برای تصمیم گیری است که برای آنها مناسب است. پس این لیست نیست و همه-شامل دانش آموزان و والدین می توانند به آن اضافه کنید قبل از اینکه آنها شروع به مقایسه. دانش آموزان باید مطمئن است که آنها شناسایی کالج است که باید پشت خود را.

[ad_2]