حریق در ۳۶ هکتار از مزارع جو و گندم نهاوند

[ad_1]

علاوه بر این ۱۳ هکتار از مراتع اسدآباد و ملایر در چند روز گذشته دچار حریق شدند که باید با فرهنگسازی و به مشارکت کردن همکاری مردم از بروز این آتش سوزی ها جلوگیری کرد.

[ad_2]

Source link