تیتر: کرونا با آینده شهرهای ما چه می‌کند؟ تحولی بزرگ درمعماری آینده پیش‌روست (فیلم)

[ad_1]

بیشتر از یک ماه در خانه ماندن اجباری آنقدر کافی هست که به تمام اجزای خانه و به حس و حال تک تک لحظه‌هایش بیشتر دقت کنی و با خود فکر کنی که چطور خانه‌ها می‌توانستند مطلوبتر باشند و کاربردی‌تر. که چه خوب است اگر خانه بالکنی داشته باشد و پنجره‌ای با منظره‌ای دیدنی!

[ad_2]

Source link