تونی رابینز در مقابل به عنوان یک انسان گمان رایگان کتاب

[ad_1]

لی آشر تونی رابینز دیپلم صحبت در یک رویداد من به تازگی حضور داشتند. او بسیار قادر به نماینده پویا تونی رابینز در گفتن مخاطبان چگونه هر یک می تواند دستیابی به موفقیت در زندگی خود را. این بسیار جالب بود که ارائه خود را ساخته شده من فکر می کنم به عنوان یک انسان گمان رایگان کتاب.

او با گرم کردن پرسش و پاسخ و تعامل با مخاطبان است که بدستآمده فراوان پاسخ او سپس به دنبال با یک لیست از آمار جالب جزئیات چیزهایی که مردم را از موفق به انجام در زندگی روزانه خود را که یک اثر در سطح خود را از موفقیت است. همچنین نشان داد جالب بود که پیدا کردن یک فرد گرايش به خلاقیت می تواند تعیین راه آنها بهم پیوستن انگشتان دست خود را. این پیدا کردن و دیگر اطلاعات جالب ساخته شده آن را یک رویداد سرگرم کننده است.

آقای آشر پس از آن رو به گوشت خود را ارائه. او در توصیف این مراحل را برای موفقیت و مشکلات بسیاری از مردم روبرو می شوند و در این فرآیند است. یک مشکل بزرگ این است که هنگامی که اشتباه ذهن الگوهای معرفی شده به برنامه در ذهن کامپیوتر. به گفته آقای آشر ذهن مردم الگوهای آلوده شدن در زندگی با توجه به ورودی منفی. ورودی منفی باعث معیوب ذهن الگوهای که تولید موانع در جاده ها به موفقیت است.

او نوع به اندازه کافی به اجازه دهید همه بدانند که کمک در افق در فرم از آنتونی رابینز از بند باز کردن قدرت در درون رویداد. این سه روز امر که در ذهن یک فرد الگوهای خواهد بود rehabbed به طوری که آنها می تواند دستیابی به موفقیت از جمله راه رفتن بر روی زغال داغ و بدون آسیب رساندن به بدن سازی. شرکت کنندگان در این رویداد گواهی دادن به این واقعیت است که آن را بسیار معنی دار تجربه.

به دست آوردن ورود و گرفتن ذهن خود را الگوهای rehabbed در صورتی که هزینه یک مقدار در محدوده از $995 $به 2595 بسته به اینکه چگونه به این مرحله شما ترجیح می دهید برای نشستن. و در پایان از سه روز به شما خواهد بود ارائه یک فرصت برای حضور در دیگر پیشرفته تر تجربه یادگیری برای $10,000 و یا اگر شما واقعا می خواستم بالا طراحی به شما کمک کند می تواند انتخاب کردن برای مربیگری شخصی از رابینز خود را برای $1,000,000.

به من گوش به لی آشر را ارائه متوجه شدم چیزی بسیار جالب است. من آن را سرگرم کننده است که بسیاری از مردم حاضر به پرداخت دیگران بزرگ برای حضور در یک Tony Robbins رویداد برای یادگیری در مورد سازماندهی مجدد زندگی خود را اولویت که همان حکمت ارائه شده وجود دارد را می توان در یک کتاب کوچک توسط جیمز آلن به عنوان یک مرد گمان.

جیمز آلن نوشت: این کتاب در سواحل دریای سلتیک در سال 1902 او ارائه یک درک عمیق از روند تفکر دینامیک است که تعیین اینکه آیا یک فرد موفق خواهد شد یا شکست است. بخش سرد است این کتاب و این حکمت را می توان به صورت رایگان.

این یک انتقاد از آنتونی رابینز برنامه و یا هر گونه دیگر سخنران انگیزشی. آن است که همیشه خوب برای گوش دادن به اطلاعات مثبت و برخی از پاسخ بهتر به انرژی بالا در محیط های مانند رابینز رویداد. من معتقدم که این امر می تواند عاقلانه برای خواندن به عنوان یک انسان گمان ، پس از آن یک فرد می تواند یک تصمیم آگاهانه تر به عنوان ضرورت تخصیص منابع بیشتر برای روشنگری.

کاملا محتمل است که این حکمت بی انتها از یک به عنوان یک انسان گمان رایگان کتاب کافی خواهد بود برای یک شخص به دنبال غنی تر و کاملتر و زندگی شادتر.

[ad_2]