توقف انتشار نشریات کاغذی؛ تنقلات باشد، مطبوعات نباشد!/ + سخنی با آقای رییس دانشکدۀ ارتباطات دانشگاه آزاد

[ad_1]


توضیه فرموده‌اند با تغییر در آرایش رسانه‌ای خود را با تحولات محیطی انطباق دهید. اما بحث توقف به خاطر کروناست نه آرایش مورد نظر ایشان…

[ad_2]

Source link