توافق تهران و بغداد برای ورود هفتگی 500 کامیون از ایران به عراق

[ad_1]

توافق تهران و بغداد برای ورود هفتگی 500 کامیون از ایران به عراق

[ad_2]

Source link